โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - อบรมด้านบุคลิกภาพโดยอ.สุวรรณา วงษ์สุรไกร