โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาคปกติและภาคค่ำ วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษ ประโมทะกะ
Comments