โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - บริษัทนันยางบรรยายและดูงานนอกสถานที่ห้าง Seacon บางแค