โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่ชุมชนท้องถิ่นภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่ชุมชนท้องถิ่นภาคปฏิบัติ

โดยจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการร้านค้าปลีก"

โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น และภาคปฏิบัติในช่วงวันที่ 22 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2560


Comments