โครงการพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม คณะบริหารธุรกิจ

เพื่อให้การจัดโครงการบริการวิชาการสังคม ในปีการศึกษา 2559 ที่ได้ดำเนินการจัด ณ วัดหนองพะอง และโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

และหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นจะต้องมีการตรวจสอบความยั่งยืนของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยComments