โครงการดูงานนอกสถานที่ กับบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย (ไทยเปเปอร์) บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันที่ 30 ม.ค. 2557
Comments