โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2557ณ. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) จังหวัดระยอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -16.00 น


Comments