แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นเลิศ

  • ผลการแข่งขันนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้ารอบคัดเลือกครั้งที่1 ได้ลำดับที่ 1ใน 5  จากการเข้าร่วมแข่งขัน 60ทีม


Comments