แข่งขันตอบคำถามระดับประเทศ

  • ผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ลำดับที่ 11-20 จากการแข่งขัน 132 ทีม  ได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมแข่งขันจากสภาพวิชาชีพบัญชี


Comments