โครงการบำเพ็ญประโยชน์และศิลปะวัฒนธรรม 5 กันยายน 2556 ณ วัดเรือแข่ง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Comments