พิธีเปิดและบรรยาย,ไหว้ครู,บายศรี,ผูกแขนรับขวัญ

Comments