กิจกรรมร้อยรักร้อยดวงใจ ทำดอกไม้จันทร์เพื่อพ่อ

โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
“กิจกรรมร้อยรักร้อยดวงใจ ทำดอกไม้จันทร์เพื่อพ่อ
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสวรรคต นำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ประชาชนคนไทย
ทั่วทั้งประเทศ คณะบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จัดทำ "กิจกรรมร้อยรักร้อยดวงใจทำดอกไม้จันทร์เพื่อพ่อ"
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้าย
โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้นักศึกษาร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์) อีกด้วย
Comments