โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2559 

และถวายเทียนพรรษาในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ และวัดอุดมรังสีComments