โครงการประกวดเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการหประกวดเทียนเข้าพรรษา 

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ 


Comments