โครงการวันพ่อ

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการวันพ่อขึ้น ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ และบริเวณด้านข้างโรงอาหาร




























Comments