รางวัลส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร ไมตรีจิตร์ ได้รับรางวัลส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่น (ใบประกาศเกียรติคุณครูบัญชีดีเด่น ระดับภาคและเข็มเชิดชูเกียรติ) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครComments