ติดต่อคณะ
ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำในเรื่องใด ๆ ได้ที่
Email Address :  sumanas@sau.ac.th  หรือ add เป็นเพื่อนใน  facebook  ตามหาชื่อ sumana sukaphan 
หรือเข้าเยี่ยมชมคลิปวิดีโอต่าง ๆ ที่เป็นงานของคณะ/วิชา และกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงงานบันเทิงด้วย  ได้ที่
www.youtube.com/user/2507may
ขณะนี้เราเพิ่มช่องทางอีก 1 ช่องทางคือ ทาง Facebook ของ  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์