ช่องทางการติดต่อคณะบริหารธุรกิจ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ใน

OFFICIAL FACEBOOK @businesssau คณะบริหารธุรกิจ ม.เอเชียอาคเนย์

หากต้องการข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติม สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ 02-807-4500 ต่อ 340,394